Budownictwo zrównoważone. Co to takiego? - Kraków

Budownictwo zrównoważone. Co to takiego? - Kraków

Nieprzemyślane działania człowieka doprowadzają każdego roku do coraz większej degradacji środowiska naturalnego. Oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, zmagamy się ze smogiem i dziurą ozonową. Na szczęście dzięki działaniom edukacyjnym i informacyjnym licznych światowych organizacji, mamy też coraz większą świadomość ekologiczną. Powoli zmieniamy swoje nawyki, zależy nam bowiem, aby żyć w świecie bezpiecznym nie tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń. Znacznie świadomiej kształtujemy swoje wybory dotyczące wielu sfer życia, w tym także budownictwa. W świetle tych faktów nie dziwi więc coraz większe zainteresowanie budownictwem zrównoważonym.

Zgodnie z raportem Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. W ideę tak rozumianego zrównoważonego rozwoju wpisuje się także budownictwo. Cechuje się ono zatem takimi korzyściami społecznymi i finansowymi, jak:

  • ochrona zdrowia,
  • efektywne i oszczędne wykorzystanie energii, wody i innych zasobów naturalnych,
  • zmniejszenie ilości odpadów i zanieczyszczeń,
  • zmniejszenie stopnia degradacji środowiska naturalnego.

Aby nowo budowany dom mógł spełniać wszystkie z tych założeń, muszą być one uwzględnione już na etapie projektu. Powinien on zakładać jak najmniejszy negatywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne, a także zakładać niskie koszty eksploatacji. Aby można było temu sprostać, należy użyć materiałów przyjaznych dla natury i wprowadzić rozwiązania pozwalające korzystać z odnawialnych źródeł energii. Po tym etapie można przystąpić do budowy, która powinna przestrzegać następujących zasad:

  • użycie naturalnych surowców budowlanych pochodzących z materiałów odnawialnych (np. słoma, tarcica, kamień, przemysłowe materiały odpadowe obojętne dla środowiska),
  • redukcja zużycia energii (np. wykorzystanie energii słonecznej, rekuperacja z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, fotowoltaika),
  • optymalny klimat pomieszczeń (np. odpowiednia temperatura, wentylacja, oświetlenie),
  • oszczędność wody (np. wykorzystanie zużytej wody do podlewania, zbieranie deszczówki),
  • koszty (pozwalające na duże oszczędności już po kilku latach użytkowania).

Mimo że budownictwo zrównoważone jest znacznie droższe od tradycyjnego, ma jednak korzyści długofalowe. Pozwala na ograniczenie do minimum kosztów eksploatacji, wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, a przede wszystkim nie ma degradującego wpływu na środowisko naturalne.