Podwykonawstwo budowlane - Kraków

Podwykonawstwo budowlane - Kraków

Firma FRB Łukasz Mikoś z Krakowa prowadzi zarówno samodzielne projekty budowlane, jak i bierze na siebie podwykonawstwo w tym zakresie. Wspieramy generalnych wykonawców przy mniejszych oraz większych inwestycjach komercyjnych i prywatnych. Podwykonawstwo budowlane realizowane przez nasze przedsiębiorstwo dotyczy najczęściej prac wykończeniowych tj. malowanie, kładzenie tynków (także tynki maszynowe) oraz gładzi, wylewki, jak również izolacje. Współpracę podejmujemy zawsze na podstawie sporządzonej wcześniej umowy o podwykonawstwo, w której zawarte są wszystkie wymagane od nas działania. Warto również dodać, że współpraca z naszą firmą w roli podwykonawcy może realnie wpłynąć na obniżenie ogólnych i administracyjnych kosztów inwestycji.

Powodzenie inwestycji zależy od rzetelnych podwykonawców

Każdy świadomy inwestor wie, że powodzenie przedsięwzięcia budowlanego i jego terminowe zakończenie zależy w dużej mierze od dobrze dobranych, rzetelnych podwykonawców. Każdy z nas bowiem słyszał historie o niewywiązujących się z umów przedsiębiorstw budowlanych, których opieszałość realnie wpłynęła na całą budowę.
Przedsiębiorstwo FRB Łukasz Mikoś posiada wieloletnie doświadczenie, szeroką i ciągle aktualizowaną wiedzę fachową oraz zaplecze pracownicze, materiałowe i maszynowe, aby zapewnić bezpieczne, sprawne i terminowe przeprowadzenie prac budowlanych zleconych nam w ramach podwykonawstwa.


Jeśli więc potrzebują Państwo sprawdzonego partnera w realizowanej inwestycji budowlanej, to serdecznie zapraszamy do współpracy! Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i przekażemy szczegółowe informacje dotyczące możliwości wspólnego działania.