Kosztorysowanie - Kraków

Kosztorysowanie - Kraków

Nasza firma przygotowuje pełne zestawienie wykonanych lub zamierzonych robót oraz czynności związanych z realizacją projektów. Opracowany przez nas kosztorys pozwali Państwu na porównanie różnych rozwiązań technicznych i wybranie optymalnego sposobu przeprowadzenia prac. Wykonawcę prac obowiązuje rozliczenie wykonywanych robót zgodnie z kosztorysem uprzednio wykonanym według nakładów rzeczowych oraz uzgodnionych podstaw.

Podstawowymi elementami kosztorysu są: wykaz robót, normy zużycia materiałów, surowców, robocizny, wykorzystania sprzętu, wydajności oraz ceny jednostkowe.

Etapy procesu kosztorysowania:

  • Ustalenie celu i przedmiotu kosztorysu
  • Wykonanie przedmiaru
  • Dokonanie wyceny
  • Sporządzenie kompletnego kosztorysu

Na podstawie sporządzonego kosztorysu wykonujemy harmonogram robót i planujemy ich przebieg. Ustalamy też zaopatrzenie budowy w materiały oraz sprzęt, co pozwala sprawnie prowadzić proces inwestycyjny. Większość procesów kosztorysowania wykonywana jest na specjalistycznych programach komputerowych, co ułatwia i przyśpiesza wykonywanie prac.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu. W razie wątpliwości z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i zaproponujemy optymalne rozwiązania. Zapraszamy także do zapoznania się ze szczegółami oferty naszej drugiej działalności.