Generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe – co się opłaca?

Generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe – co się opłaca?

Generalne wykonawstwo to metoda budowy, w której jeden wykonawca jest odpowiedzialny za cały projekt, od początku do końca. Wówczas jedna firma zajmuje się projektowaniem, planowaniem, koordynowaniem i realizowaniem wszystkich prac związanych z budową. Wykonawca jest również odpowiedzialny za podwykonawców, których zatrudnia i zapewnia, że projekt zostanie ukończony na czas i w ramach budżetu. Kontraktowanie częściowe polega z kolei na podzieleniu projektu na mniejsze części i przydzieleniu różnych wykonawców do każdej z nich. 

Generalne wykonawstwo może zapewnić oszczędność kosztów ze względu na efekt skali. Dzięki temu, że jeden wykonawca zarządza całym projektem, jest on w stanie kupować materiały masowo po obniżonej stawce i zatrudniać podwykonawców po niższej stawce niż gdyby każda część była zlecana oddzielnie. Kontraktowanie częściowe może zapewnić większą specjalizację i profesjonalizm, ale może być również droższe ze względu na posiadanie wielu wykonawców zaangażowanych w projekt.

Zalety generalnego wykonawstwa i wykonawstwa częściowego

W przypadku generalnego wykonawstwa łatwiejsza jest koordynacja pracy, ponieważ inwestor nie musi martwić się zarządzaniem pracą wielu podwykonawców. Atutem jest także szybsza realizacja, ponieważ zlecając prace jednej firmie, czas realizacji jest zazwyczaj krótszy. Ponadto generalny wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminy wykonania prac. Ponieważ jedna firma jest odpowiedzialna za całą budowę, to można oszczędzić czas i koszty.

W przypadku wykonawstwa częściowego inwestor ma większy wpływ na proces budowy i możliwość wyboru najlepszych wykonawców dla każdej specjalizacji. Możliwa jest także ścisła kontrola nad kosztami inwestycji. Zaletę stanowi również większa elastyczność i łatwość wprowadzenia zmian w trakcie realizacji projektu.