Dlaczego warto mieszkać na osiedlu zamkniętym?

Dlaczego warto mieszkać na osiedlu zamkniętym?

W miastach od kilku lat w budownictwie wielorodzinnym panuje moda na tzw. osiedla zamknięte, które pozwalają na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zmniejszenie anonimowości w blokach. Czy takie rozwiązania rzeczywiście zwiększają komfort życia rodzin zamieszkujących dane osiedle strzeżone?

Czym są osiedla strzeżone?

Osiedla strzeżone tworzą bloki mieszkalne ogrodzone siatką, murem, stanowiące wydzieloną całość, swego rodzaju enklawę, do której wstęp mają jedynie uprawnione do tego osoby. Na teren strzeżony  nie mają prawa dostać się graficiarze, domokrążcy, czy też wandale osiedlowi. W przypadku rodzin z dziećmi bez strachu można pozostawić dzieci na placu zabaw, gdyż nikt obcy nie zakłóci spokoju maluchów czy też opiekunów. Osiedle grodzone daje także poczucie kameralności i intymności, ze względu na wyłączony ruch samochodowy pozwala zapewnić ciszę, spokój — bez znanych scen pod blokiem dotyczących walki o miejsce parkingowe. Mieszkańcy mają możliwość zadbać o wspólną przestrzeń, tworząc w niej mini społeczności, w których pielęgnowane są więzi międzyludzkie na organizowanych na zamkniętym terenie zielonym pikników, grillów.

O czym trzeba pamiętać, decydując się na osiedle strzeżone?

Korzyści mieszkania na osiedlu strzeżonym jest mnóstwo. Jednak nie można zapominać, że wiąże się to również ze zwiększoną odpowiedzialnością za podległy mieszkańcom teren, dlatego trzeba decydować się nań świadomie, z  wszelkimi zaletami i obowiązkami z nim  związanymi np. dotyczącymi poszanowania przestrzeni wspólnej. Trzeba liczyć się z faktem, że na ich terenie umieszczony będzie monitoring nie tylko na teren zielony, ale też klatki schodowe, przestrzenie wspólne między blokami. Oczywiście nie da się wykluczyć patologii i tego, że wśród zamkniętej społeczności znajdą się wandale, ale trzeba dokładać starań, aby wszelkiego rodzaju takie podejrzenia „tępione były” w zarodku, bez zamiatania pod tzw. dywan nagannych zachowań.