Co należy rozumieć pod pojęciem budownictwa kubaturowego? - Kraków

Co należy rozumieć pod pojęciem budownictwa kubaturowego? - Kraków

W budownictwie wyróżniamy dwie podstawowe kategorie, pozwalają one na jasny podział na: liniowe oraz kubaturowe. Jednak często pojęcia te nie są dobrze znane. Kubatura oznacza objętość budynku. W związku z tym dysponują nią zarówno małe jak i duże obiekty budowlane. Kubatura jest punktem wyjścia do zrozumienia pojęcia budownictwa kubaturowego, w przypadku którego możemy spotkać się również z określeniem zabudowy kubaturowej. Jednak przepisy, na których opiera się współcześnie budownictwo w naszym kraju, nie określają jednoznacznie definicji dla takich budynków.

Czym więc jest budownictwo kubaturowe?

Wyjaśnienie jest stosunkowo proste i odnosi się do samej kubatury. Oznacza to, że do budownictwa kubaturowego zalicza się takie budynki, które mogą spełnić parametr objętości. Oznacza to, że firmy budowlane zajmują się takim rodzajem zabudowy w przypadku najróżniejszych konstrukcji, takich jak: wszelkiego rodzaju obiekty mieszkalne – zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania w blokach, zaliczymy tu również biurowce i obiekty przemysłowe. Co istotne nie ma tu znaczenia technologia, w jakiej realizowana jest budowa. Wykorzystuje się obecnie najróżniejsze rozwiązania, przez co obiekty kubaturowe mogą być: murowane, drewniane, o konstrukcji szkieletowej czy wykonane ze stali. Może pojawić się więc pytanie czym jest budownictwo liniowe, skoro ustaliliśmy, że właściwie każdy budynek ma pojemność, więc będzie zaliczony do kubaturowego? Otóż w budownictwie liniowym znaczenie ma inny parametr, jakim jest długość, w związku z czym znajdzie się tu miejsce dla wszelkiego rodzaju dróg, linii kolejowych i innych rozwiązań tego rodzaju.

Budowa obiektów kubaturowych

Możemy więc śmiało stwierdzić, że każdy otaczający nas budynek zaliczany jest to budownictwa kubaturowego, gdyż posiada parametr objętości. Obecnie na naszym rynku takie projekty realizowane są na zlecenie prywatnych inwestorów, jak i deweloperów, którzy zajmują się budową większych bloków i mieszkań.