Co to jest technologia TBW w izolacjach przeciwwodnych? Mikoś Group - Kraków

Co to jest technologia TBW w izolacjach przeciwwodnych? Mikoś Group - Kraków

Technologia TBW to technologia betonu wodoszczelnego, nazywana też technologią „białej wanny”. Polega ona na wykonaniu hydroizolacji bezpowłokowej w wylewanej konstrukcji żelbetowej. Dzięki tej technologii nie ma potrzeby ochraniania konstrukcji dodatkową warstwą uszczelniającą.

Etapy wykonania „białej wanny”

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w technologii betonu wodoszczelnego to proces wieloetapowy. Firma, która ma wykonać hydroizolację, najpierw musi dokładnie zapoznać się z założeniami projektowymi danego obiektu i przeprowadzić kilka konsultacji z inwestorem. Jeśli izolacje przeciwwodne w danym przypadku mogą być wykonane technologią TBW, klient firmy otrzymuje kosztorys prac, a także szczegółowy opis informacji i wymogów technicznych niezbędnych do wykonania usługi. Kolejnym etapem jest opracowanie przez specjalistów odpowiedniej dla danej konstrukcji mieszanki betonowej. Podczas budowy osoby odpowiedzialne za technologię „białej wanny” kontrolują i nadzorują prace betoniarskie wykonywane tą metodą. Szczególny nacisk kładą na kontrolę konsystencji mieszanki. Ostatnim etapem na budowie jest uszczelnienie przerw roboczych oraz dylatacyjnych. Specjaliści od technologii TBW biorą udział w odbiorach częściowych konstrukcji, a później – w odbiorze końcowym. Ostatnim etapem procesu jest udzielenie przez nich gwarancji na wykonaną usługę.

Zalety technologii betonu wodoszczelnego

Pierwszą i podstawową zaletą skorzystania z technologii TBW jest oczywiście dokładnie uszczelnienie obiektu. W czym ta metoda jest lepsza od innych? Przede wszystkim prace można prowadzić bez względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Hydroizolacja nie ogranicza swobodnego kształtowania bryły obiektu, nie wymaga później regularnej konserwacji. Co ważne, wraz z biegiem czasu wodoszczelność obiektu wzrasta. Wykorzystanie wspomnianej mieszanki betonowej sprawia, że pełni ona funkcje uszczelniają i nośną. To bezpośrednio przekłada się na szybszy termin ukończenia inwestycji, gdyż prace przy niej są ograniczone do minimum. Technologia TBW w zasadzie nie umożliwia powstanie nieszczelności innych, jak spowodowanych większymi rysami. Dzięki temu stosunkowo łatwo można je zlokalizować. „Biała wanna” sprawdza się przy stawianiu nowych konstrukcji, hydroizolacji tarasów i dachów płaskich, parkingów podziemnych i obiektów posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych. Jest też stosowana przy budowie niecek basenów, zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, a nawet oczyszczalni ścieków.