Jak budować ściany akustyczne? Mikoś Group - Kraków

Jak budować ściany akustyczne? Mikoś Group - Kraków

Izolacja akustyczna ścian często schodzi na dalszy plan po współczynniku przenikania ciepła i ognioodporności. Jednak podczas codziennego użytkowania budynku będzie miała ona ogromne znaczenie, dlatego warto zainteresować się tym tematem jeszcze na etapie projektu budowy. Akustykę można zwiększyć w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.

Akustyczne ściany zewnętrzne 

W przypadku ścian zewnętrznych izolacja akustyczna najbardziej zależy od dużej gęstości materiału, co przekłada się na jego masę. Dlatego najlepsze wyniki osiągają silikaty, pełne cegły oraz beton zwykły. Akustyczność może pogorszyć się przy ociepleniu styropianem lub wełną mineralną metodą lekką mokrą z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym. Dużo lepsze parametry osiąga się dzięki ścianom trójwarstwowym z pustką powietrzną i ciężką warstwą elewacyjną. Wełna mineralna w kwestii izolacji akustycznej sprawdza się lepiej niż styropian. W celu utrzymania wysokich parametrów odporności dźwiękowej trzeba zachowywać ciągłość przegród, co pozwala wyeliminować mostki akustyczne. Najlepiej sprawdzają się ściany murowane i wypełnione zaprawą spoiny pionowe. Nie można również zapomnieć o parametrach izolacyjnych okien, ponieważ mogą one znacząco zmienić akustykę w domu.

Akustyczne ściany wewnętrzne 

Podobnie jak w ścianach zewnętrznych, dźwięki najlepiej tłumią materiały ciężkie, ponieważ częściowo je pochłaniają i same przy tym nie są wprowadzane w drgania. Najwyższy współczynnik izolacji akustycznej uzyskują ściany z cegły pełnej. Nieco gorzej wypada cegła dziurawka oraz beton komórkowy. Jednak ciężar takiej ściany wymaga odpowiedniego stropu. Innym sposobem jest dodanie do istniejących ścian wełny mineralnej, maty ze spienionego kauczuku lub innego elastycznego materiału o podobnych właściwościach. Do tego dochodzą płyty gipsowo-kartonowe, co łącznie zwiększa grubość do 10 cm. Ściana z podwójnego poszycia z płyt karton-gips z wełną mineralną pozwala uzyskać parametry akustyczne zbliżone do przegrody z cegły w takiej samej szerokości.

Główne czynniki powodujące nadmierny hałas w domu 

Akustyka jest istotnym parametrem, jednak przeważnie nie ma potrzeby budować jednakowych ścian nastawionych na tę jedną wartość. Problemem może być głośna ulica z wybranej strony domu lub niektóre pomieszczenia generujące większy hałas jak np. łazienka i warsztat. W niektórych przypadkach inwestor nie zaplanował odpowiedniej izolacji akustycznej ścian lub zmieniło się natężenie hałasu i mogą być potrzebne zmiany w gotowym budynku. Dźwięki w domu powstają m.in. przez różne urządzenia. Przenoszą się nie tylko przez przegrody, ale także rury wodne, kanalizację i wentylację. Oprócz izolacji ścian można więc stosować inne sposoby minimalizacji dźwięków jak otuliny na rury, które zmniejszą roznoszenie się hałasu.